persondatapolitik

Persondatapolitik


Her kan du læse, hvordan Burgedahl Optik håndterer personoplysninger.


Dataansvarlig


Burgedahl Optik er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:


Store Torvegade 61 , 3700 Rønne

E-mail: burgedahloptik@mail.dk

Telefon: 56910022


Vi behandler følgende persondata

 

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og evt. fødselsdag og år.

Vi registrerer helbredsoplysninger og CPR-nr når du har fået foretaget en synsundersøgelse, synskontrol eller køber et par briller eller kontaktlinser.


Formål med behandling og retsgrundlag :

 

Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler.


Lov om medicinsk udstyr:


Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser hvilket sker for at kunne levere den bestilte varer.

Almindelige personoplysninger slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.

Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies når du bruger vores hjemmeside. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få udleveret de oplysninger du selv har givet os i et  læsbart format. Du kan også anmode os om at sende disse oplysninger til en 3.part.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.


Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

  www.datatilsynet.dk